Das Fingeralphabet
所谓Fingeralphabet(指示字母),就是“借用手指来表示字母”,通常为聋哑人在描述字母时使用的一种手语,例如描述一个单词、拼写自己的名字等。此外,Fingeralphabet也可用来强调某个字母。
 
基本字母的表达:
 
 
 
 
大拇指弯曲,抵在四根手指上
 
 
 
 
 
小拇指伸直后再向下弯曲一下
 
 
 
用大拇指扣住小拇指
 
用大拇指扣住小拇指和无名指
 
 
 
 
 
跟A的表达有点相似,注意大拇指的位置
 
 
 
这个还是蛮好记的嘛~yeah~
 
画外音:“我发誓。。。”
 
用食指的指尖划出“z”的形状
 
特殊字母及字母组合:
此部分中,图中阴影意为摆好手势后先向下再向上运动
 
注意:此代表“ß”的手势不适用瑞士
 
注意:此代表“ch”的手势只适用于瑞士
 
 
【小编推荐】
 

本文章系沪江德语整理,转载请注明沪江德语!如有不妥之处,欢迎指正!